Strategi og Rådgivning

For å utnytte dine digitale kanaler til det fulle, så kreves det tid, kreativitet og kunnskap. Utfordringen er ikke bare å publisere innhold med høy kvalitet, men også å følge med, måle og analysere effekten av det som publiseres. Hvem er målgruppen din? Hva er de interessert i? Hvilke type innhold responderer de best på?

Vi går grundig gjennom dine sosiale medier, så vi kan identifisere forbedringsmuligheter og utarbeide en strategi for hvordan du kan øke engasjementet hos din målgruppe. Vi hjelper også med å strukturere og planlegge din framtidige aktivitet på sosiale medier slik at du kan jobbe mest mulig effektivt.

Vi vet at ingen bedrifter er like – derfor bruker vi alltid god tid på å bli kjent med din bedrift før vi begynner å jobbe sammen. På denne måten kan vi bistå med strategisk rådgivning som er skreddersydd til deg og dine langtidsmål.